TRIKY Z DOGDANCINGU ANEB CO BERNÝSEK UMÍ ZA ROK TRÉNINKU     Název cviku a povel který pro něj používám

Chůze mezi nohama (Mezi)

Slalom mezi nohama (Noha)

Znovu ( One,Oběhni)

Pata

Osmička mezi nohama ( Osma)

Osmičky před psovodem ( Osmičky)

Osmičky mezi rukama ( Projdi)

Osmičky mezi rekvizitou ( Osma)

Obíhání psovoda na levou stranu ( kolem)

Obíhání psovoda na pravou stranu (okolo)

Otočky  ( Toč a otoč)

Opačná chůze u nohy ( Opačně)

Boční chůze - boční cval psovoda a psa( K noze bokem)

Chůze bokem -  v pozici boční chůze,čelem,u nohy ( Křížem,strana)

Couvání před psovodem -tak na dva až tři metry ode mně nebo couvat za zádama   ( Couvej)

Couvání zpět k psovodovi (zpět)

Čelem

Přímo

Za mě (za)

Obcouvávání psovoda na levou stranu  ( back)

Obcouvání psovoda na pravou stranu (zpátky)

 Slalom  mezi nohama pozadu   (pozadu)

Couvat osmičky mezi nohama  (dozadu)

Couvat podél nohou- zatímco já couvám ( couvni)

Podávání předních pacek ( Pac a ťap)

Podávání zadních pacek  ( Druhá a zadní)

Boty

Kulhání   ( Kulhej- pro pohyb vpřed  povel Kulhej Vpřed)

Panáček dopředu  ( panáček)

Panáček couvej     ( panáček-zpět)

Obcouvání na zadních nohách do leva (Ring)

Obcouvání  zadních nohách do prava  ( Kolo)

Otočky na zadních  doleva  (  Left)

Otočky  na zadních  doprava ( Right)

Pro zacouvání mezi nohy po cviku panáček používám povel )Zacouvej)

Trpaslík  (Trpaslík)

Obejmi mi nohu ( Obejmi)

Obě packy na boty ( když ležim) ( Na boty)

"Svez" se na moji noze - Bernýsek se o ni opře a já s ní pomalu posouvám

Polož hlavu na zem ( Down)

Opři se  ( Opři se)

Opři se o koleno  (Opři se)

Polož hlavu na koleno/ruku (Polož)

Obejdi koleno ( Kolem)

Schovej se  ( Schovej se)

Otočka ve vzduchu-salto ( Hooop)

Mrtvý pes  ( Chcíp)

Sudy ( Sudy a válej)- na druhou stranu nám to zatím moc nejde

Nebe   (Nebe)

Plazení  ( Plížit se - pro odplížení na větší vzdálenost povel Plížit se vpřed)

V plazení suň míček  ( Plaz a čumák)

Skoky přes nohy   ( Přes)

Skoky přes různé rekvizity  ( Hop)

Skoky přes ruce       (Hop)

Skoky přes záda      (Přes)

Proskok kruhem     (Kruh)

Proskok mezi nohama ( Skrz)

Skok do náruče       (Hop)

Skoky přes tělo      (Hop)

Odrazy od těla       (Odraz)

Kývání hlavou         (Yes)

Stojka -zatím nám jde jenom na žehlícím prkně a jenom když Bernýsek chce-  (Stojka)

Skok do vzduchu ( Hoooplá)

Ježdění na  autíčku (Tlač)

Proskakování obručí   ( Skoč)

Držení rekvizit  ( Drž)

Rotuj

Skok na záda  (Nahoru)

Na zádech udělej trpaslíka  (Trpaslík)

Záda- mašinka   (Záda)

Zvednout obě levé/pravé packy  ( Obě)

Hraní fotbalu  ( Fotbal)

Prohlížení knihy  ( Drž a dívej se)

Daleké obíhání  ( Daleko)

Překřížení pacek vleže    ( Přes a dáma)

Nošení košíku     ( Dones)

Zahraj na piano

Vykukovat za stromem-nebo jinou rekvizitou  ( vykoukni)

Procházení mezi nohama u židle  (Osmičky: Eight  ,Obíhání jedné nohy:Znovu,Kličkování:Klik klak)

Vyskoč na židly  (Hop)

Vyskoč na židly + trpaslík  (Hop a trpaslík)

Opři se o držadlo na židly  ( Opěrka)

Ježdění na bobech   (Boby)

Zalézt pod deku   ( Zalez)

Sleduj rekvizitu ( Sleduj)

Obíhání rekvizity ( Kolem a okolo)

Obcouvání rekvizity ( Vzad a dokola)

Přeskoky všech možných i nemožných rekvizit ( Hop)

Zavři čumákem krabičku se sirkami

Schovej čenich pod polštář (Pod)

Dej obě dvě packy do bot ( nebo spíše na boty)   ( na boty)

Dej vleže čumák do boty ( čenich)

Rozroluj kobec ( rozbal)

Otevři/zavři dveře  ( Otevři/zavři)

Zhasni /rozsviť (zhasni)

Přines mi pivo z ledničky ( Přines pivko-nebo cokoliv jiného)-zatím to Bernýskovi nejde nosit bez obalu ( nedokáže totiž jen tak vzít kov do tlamy)

Tlač vozík  ( Tlač)

Hraní košíkové  ( Basket)

Hokejový brankář  ( Chytej)

Skákej přes švihadlo  ( Hooplá)

proskoč mi obručí na zádech ( Hop)

proskoč kutálející se obručí  ( Projdi)

sekvence mezi dvěma obručemi  ( Kolem a hop)

prolez obručí ležící na zemi  (Prolez)

Kutálej sud  ( Koulej)

Vyskoč na sud a kutálej ho všemi čtyřmi -nahoru a kutálej

Vylez na žebřík  ( Vylez)

synchronizované vykopávání ( Pac  a ťap)

vyber si kartu  (Drž)

počítání  ( Štěkej)-buď štěkáním nebo poklepáváním packou)

olízni se  ( Olízni)

Jeptiška - v traslíkovi třít packy o sebe  ( Jeptiška)

poznávání předmětů podle názvu  ( Název předmětu)

Zamávej   ( Zamávej)

Packu na to  ( Pac na to a Hight Five)

Kuk

co k tomu už moc nepatří je samodřejmě hraní těch nějakých interaktivních her,které Bernýska velmi baví a má je rád.

 

ČERVENĚ- Učíme se a procvičujeme 

Zeleně- Umíme na 50%, Bernýsek to předvede jen když se mu chce,ale spíš to udělá

To co je normálním ( neobarveným písmem je to co předvádíme na soutěžích a už to umíme na 100% ,ale pořád se v tom zdokonalujeme např. provedení na větší vzdálenost ,jen slovní povel atd.

Panáčkování  

Přeskok přes nohu

Obíhání okolo psovoda

Slalom mezi nohama psovoda popředu

 

Přeskok přes rekvizitu

 

Fotografie použita dle Creative Commons purpleapple428, pocketwiley, cleveralias  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode